Registration

Charity

Money@Mail.Ru (dobro.mail.ru) (dobro.mail.ru)

Service for kind deals

Rating: 5/5Comments: 0 ; 0

The Chance International Children’s Charity Foundation (www.chance.by)

Foundation is aimed at providing targeted help to the families of severely ill children. It involves the payment for medical treatment, operations and rehabilitation, as well as the purchase of medications, medical equipment and treatment-related expenses coverage if such cannot be provided within the local healthcare resources.

Rating: 1/54/5Comments: 0 ; 0

Toldos Yeshurun (toldot.ru)

Numerous classes, lectures, chavrusas, night kollelim, and communities for Russian-speakers in various parts of Eretz Yisroel. Articles as well as audio and video materials on-line at Toldot.ru

Rating: 1/55/5Comments: 0 ; 0

Charitable AdVita Fund (www.advita.ru)

Fundraising for children with cancer

Rating: 1/55/5Comments: 0 ; 0

SBOR (www.sbornet.ru)

Charity

Rating: 0/53/5Comments: 0 ; 0

Anbo eskadril (www.anboeskadrile.lt)

Paramos ANBOII lktuvo atsttymui rinkimas atributikos smulki paslaug pardavimas apvalginiai skrydiai.

Rating: 0/5Comments: 0 ; 0

Aukok vaikams (www.gerumoranka.eu)

Projekto idja yra rengti vaik aidim aikteles Lietuvos miesteliuose kur skurdios seninijos negali to padaryti i savo l. Pagrinde ten kur yra pagrindins mokyklos su ikimokyklinuk grupe. iuo metu ten vaikai usimimus vykdo patalpose kurias puoia tvai. Taiau ijus lauk vaikuiai neturi usimim aidim aikteli. Dana kaim bendruomen toki aikteli taip pat neturi. U surinkt param norime kad vaikai turt spynes laipiojimo aiktel sportavimo galimyb lauke smlio des pavsin visk kas reikalinga vaik ugdymui lauko slygomis. I to iplauki jog btinos vaikams kanceliarins preks ypa skurdiai gyvenaniose regionuose. Dana seninija neturi net btiniausi priemoni ugdyti vaikams.

Rating: 0/5Comments: 0 ; 0

Benu vaikai (benuvaikai.lt)

Kiekvienas vaikas turi svajoni ir pai graiausi sieki. Keliauti atrasti kurti maj fantazija nra ribojama joki iorinio pasaulio veiksni. Deja ribojamos j realios galimybs patirti tai k planuoja kur keliauja savo spalvotuose noruose. Daugiau nei 25 metus dl Lietuvos vaik gerovs dirbanti organizacija Gelbkit vaikus ingsnis po ingsnio keiia i situacij. neti savo indl iemet pasiryusi ir BENU vaistin. Pagalba ir po ma ingsn yra pagalba o gerumas galiausiai sukuria stebuklus. BENU vaistins iniciatyva jais sunkiau gyvenantiems vaikams kart taps kelion padovanosianti real pasaulio painim. Visos projekto metu surinktos los bus skiriamos vaikams kuriems kiekvien dien padeda Gelbkit vaikus organizacija tiems kuri kasdienyb sunki kartais ir socialiai rizikinga taiau kuri norai siekiai svajons ir usispyrimas neturi rib.

Rating: 0/5Comments: 0 ; 0

Dzvnieku patversme (www.dzd.lv)

Paldziet ziedojot Dzvnieku draugam sasniegt mri un nodroint vislabko aprpi un paldzbu cietuajiem un bezsaimnieku dzvniekiem. Dzvnieku draugs ir bezpeas dzvnieku aizsardzbas organizcija un patversme. Nodibinjumam Dzvnieku drauga fonds ir sabiedrisk labuma organizcijas statuss Finanu ministrijas 2006.gada 21.septembra rkojums Nr. 201 tpc ziedotji var saemt nodoku atvieglojumus.

Rating: 0/54/5Comments: 0 ; 0

Melkio mokyklos statybos (www.melkys.lt)

2017 met ruden pradjome gyvendinti naujos mokyklos statyb projekt. Prasidjs ems paruoiamaisiais darbais pirmasis statyb etapas turt pasibaigti pagrindinio mokyklos pastato krimu ir gerbvio aplink j sutvarkymu. io etapo pabaiga numatoma 2018 met gruod. Finansavimo poreikis 320 000 Eur. Bendras statyb projektas tai mokyklos kaimelio sukrimas 35 ha ems sklype tapsiantis bendruomens centru kuriame pagrindin erdv bt skirta mokyklos pastat kompleksui pritaikytam 15 klasms ir kiekvienais metais augt vis po vien klas. alia numatomas darelis amat dirbtuvs pirtis daigynas iemos sodas sporto aiktynas dvasini praktik bei rengini erdv ir kt. Pagrindin statyb idja draugiki aplinkai statiniai darniai siliejantys gamtos apsupt statomi ir ekologik vietini aliav. Pasirinkta pagrindinio pastato forma susijungiantys eiakampiai sukuriantys sakralij korio geometrij kurioje ugimsta gyvyb ir kartu yra tsiama.

Rating: 0/5Comments: 0 ; 0