Interneta portls skolotja un skolna savienoana

1. Skolns izlasa msu mjaslapas vadlnijas un iesta mjasdarbu lai skolotjs to izpildtu un pardtu paskaidrojou risinjumu. 2. Skolotji novrt mjasdarba cenu. 3. Skolns veic apmaksu par visizdevgk nordto mjasdarba cenu. 4. Skolotjs saem ziu par maksjuma izpildi un sk pildt mjasdarbu tam paradztaj atvlt laik.

Comments: 0 ; 0

Category: Educational Aids & Training Materials

WM-identifier:

Information from: 4/26/2019 12:21 PM