Registration

Virtuls apmcbas portls

Portla lietotji apmcbu dalbnieki var iegdties piekuvi maksas virtulajm lekcijm apmcbm digitlajiem produktiem kuriem pc tam var piekt sav persongaj klienta profil. Norinans izmantojot internetbanku. Biedrbas projekta mris: radt paizgltoans iespjas dads cilvkiem svargs dzves joms visos vecuma posmos neatkargi no via dzvesvietas dzimts valodas un prliecbmizmantojot msdiens piedvts tehnoloijas Veicint cilvku informtbu par veselgu dzvesveidu prta un ermea saskaotbu popularizt msdiengas prakses emocionls un gargs inteliences paaugstinanai mru sasnieganai un apmierintbas ar dzvi sekmanai.

Comments: 0 ; 0

Category: Social systems & Community

WM-identifier:

Information from: 1/6/2019 3:05 PM