Registration

Koncertai/vairaus pobdio renginiai

V Men Fabrikas inicijuoja organizuoja ir koordinuoja koncert konferencij vairi meninini muzikini ir kit kultrini projekt veikl. Visi kultriniai projektai apima vairias sritis skirtingas amiaus grupes ir skirti plaiai Vilniaus kit Lietuvos bei usienio miest auditorijai. Men Fabriko veikla skirta edukuoti viesti ir ugdyti Vilniaus bei kit ali gyventojus apie ms alies kultrines muzikines bei menines veiklas.

Comments: 0 ; 0

Category: Shows & Events

WM-identifier:

Information from: 8/9/2018 2:08 PM